TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM & ĐÀO TẠO NGHỀ - Chuyên cung cấp cây ăn quả các loại, cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát,... Hotline: 0912.477.865 - 0243.676.1896 - Email: quangtuanqtbd@gmail.com

Táo Đài Loan

Táo Đài Loan

Liên hệ

Táo Đại

Táo Đại

Liên hệ

Táo Thái

Táo Thái

Liên hệ

Táo Đỏ

Táo Đỏ

Liên hệ